PRESENTACIÓ

Cuadro_CatQuè és el Màster Oficial en Gestió Esportiva?

El Màster Oficial en Gestió Esportiva està organitzat per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i certificat per la Universitat de Lleida (UdL).

Està reconegut com a títol OFICIAL als efectes acadèmics de les titulacions oficials de postgrau adaptades a l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior), un sistema comú de crèdits compatibles, criteris i metodologies comparables, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat i la incorporació de l’alumnat al mercat laboral europeu; i per tant gaudeix de validesa acadèmica oficial per a tota la Unió Europea.

 A qui va dirigit?

El Màster està dirigit a totes les persones que el seu objectiu sigui: a) la inserció laboral en l’àmbit de la gestió esportiva o b) la millora de les seves competències professionals. Per això perquè el màxim nombre de persones puguin beneficiar-se de la nostra oferta s’ofereix un model amb dues opcions:

a) Full time, dirigit a aquelles persones que poden dedicar-se únicament a formar-se. El programa es desenvolupa durant un curs acadèmic.

b) Part time, dirigit a aquelles persones que han de conciliar la formació amb l’activitat professional i/o personal. La formació es desenvolupa durant dos cursos acadèmics

Per què he de cursar el Màster Oficial en Gestió Esportiva del INEFC i no un altre?

El Màster és el resultat d’una llarga experiència de l’INEFC en l’àmbit dels estudis en gestió esportiva: a) entre els anys 1988 i 2004 els estudis de llicenciatura van comptar amb una especialitat en gestió esportiva com a Itinerari Específic Curricular (IEC), b) entre els anys 1990 i 2004, es va organitzar un Màster propi amb el mateix nom que l’actual i c) des de l’any 1996 l’INEFC col·labora amb Solidaritat Olímpica del Comitè Olímpic Internacional per a la formació en la gestió esportiva dels membres dels Comitès Olímpics Nacionals, sent des de l’any 2006, els màxims responsables de l’àrea hispà-portuguesa a través del desenvolupament del curs de màster (MEMOS) i el curs avançat de gestió esportiva (MOSO).

Així llavors, el Màster té un programa de continguts adaptat als nous reptes de formació europeus al mateix temps que es sustenta en anys de tradició, cosa que garanteix l’encert en l’elecció d’aquest programa de Màster.

Així i tot destaquem altres motius pels quals cursar aquest programa de Màster:

1) El títol de Màster permet accedir als programes de doctorat i obtenir així el títol de doctorat.

2) El programa ofereix la possibilitat d’especialització orientada cap als tres principals àmbits d’inserció professional: gestió d’esdeveniments esportius; gestió d’organitzacions esportives (sector públic, associatiu i comercial) i esport i turisme.

3) El professorat és d’altíssim nivell i les activitats formatives i pràctiques es realitzen en empreses capdavanteres del sector.

4) El preu del Màster (crèdit) és el que oficialment estableix cada any el Govern de la Generalitat de Catalunya. Per això el cost de la matrícula és molt més ajustat en comparació d’altres programes de Màster semblants.

És el nostre desig, i per això ens esforcem, que el programa deixi satisfetes, com així avala anualment l’avaluació externa, al nostre alumnat.

Objectius del Màster

Són objectius del Màster Oficial en Gestió Esportiva:

1. Oferir un programa formatiu d’especialització en gestió esportiva adaptat a les noves exigències del model de formació postgraduada oficial del sistema universitari espanyol i adaptat a l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).

2. Respondre a les necessitats actuals del fenomen esportiu entre les quals s’inclou l’especialització dels professionals de la gestió esportiva en cadascun dels àmbits específics de l’esport.

3. Oferir als participants al Màster, dos itineraris diferents de formació. Un d’ells de caràcter professionalitzador dirigit essencialment a la inclusió al mercat de treball professional i un altre de caràcter investigador dirigit essencialment a aquells que vulguin obtenir el títol de Doctor.

4. Oferir els coneixements i les tècniques de recerca suficients per desenvolupar un treball de cerca en l’àmbit de la gestió esportiva.

5. Oferir una formació exhaustiva de cadascuna de les diferents sortides professionals que ofereix actualment la gestió esportiva.

6. Acostar als participants al Màster a la realitat de les tasques i funcions del gestor esportiu en el context de les organitzacions esportives i de resposta a les necessitats dels esportistes.

Sortides professionals

En finalitzar el nostre màster estaràs preparat per realitzar:

- Consultories esportives

- Direcció i gestió d’organitzacions esportives: administracions públiques, organitzacions comercials i associacions esportives.

- Gestió d’esdeveniments esportius.

- Gestió d’instal·lacions esportives, equips esportius i centres esportius.

- Especialista en esport i turisme.