Quan es va presentar el títol a la verificació es va adjuntar el Pla d’acollida del nou alumnat anomenat PAT.

Des de llavors la UdL ha iniciat un nou programa d’acollida anomenat NÉSTOR.

L’INEFC, com a centre oficial adscrit a la UdL, s’acull a tots els seus procediments d’acollida i tutoria.

L’objectiu del programa NÈSTOR és donar suport a l’estudiant en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, facilitant orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i com a futur professional.

Per accedir al programa d’orientació i tutoria universitària premi sobre el següent enllaç:

Programa NÈSTOR: orientació i tutoria universitària