5a.  EDICIÓ MÀSTER OFICIAL DE DIRECTOR ESPORTIU 2017-2018

Foto presentación MasterEn l’àmbit de l’activitat física i especialment l’esportiu, hi ha una necessitat de persones que estiguin formades i preparades per a exercir funcions clau en els temps actuals. Funcions que tenen relació amb el disseny, planificació, seguiment i control de programes esportius, formació de tècnics i promoció esportiva o d’activitats físiques.

En aquest sentit, la Universitat de Lleida, a través de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, organitza el Màster Oficial de Director Esportiu, títol OFICIAL a tots els efectes acadèmics i professionals.

En la llei de regulació de l’exercici de les professions de l’àmbit de l’activitat física i l’esport a Catalunya es reconeix explícitament la professió dels directors esportius, la qual permet exercir el conjunt d’activitats professionals relacionades amb la direcció, la gestió, la programació , la planificació, la coordinació, el control i la supervisió de les activitats esportives, aplicant els coneixements i tècniques propis de les ciències de l’esport.

El Màster Oficial de Director Esportiu és una aposta que cobreix les necessitats reals de l’exercici professional del director esportiu. D’aquesta manera, el disseny del màster adquireix prioritàriament una orientació professional, amb un marcat caràcter d’aplicació a situacions, entorns i àmbits reals.

La càrrega formativa equival a 60 ECTS i aborda les quatre grans àrees d’actuació: Esportiva, Gestió, Recursos Humans i Professional. El model docent inclou acords per realitzar pràctiques amb centres de gran prestigi, així com visites i classes concentrades que permeten la compatibilitat laboral dels estudis.

Estem plenament convençuts que el pla d’estudis proposat, l’excel · lència del professorat seleccionat, els continguts programats i les activitats formatives i d’avaluació previstes, permetran que el / l’ alumne / a adquireixi els coneixements, destreses i competències necessàries per assumir responsabilitats en el que fa a la realització de tasques en activitats pròpies de la professió del Director / a Esportiu en els màxims nivells de responsabilitat.

Directors:

Dr. Alfredo Joven Pérez

Dr. Emili Vicente Vives