El preu de cadascun dels crèdits del Màster en Director Esportiu està subjecte a l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya, responsable de fixar els preus per al conjunt de Màsters Oficials públics de Catalunya per cada curs. Aquests preus es publiquen al DOGC cap a finals de juny o principis de juliol.

Durant el curs 2014-2015 els preus aprovats pel Govern per als Màsters Oficials ha estat de 46,11€ per cada crèdit. Cada participant haurà de multiplicar els 60 crèdits ECTS matriculats pel preu final que hagi aprovat el Govern i sumar-li les taxes.

La matrícula del Màster té el mateix tractament que una matrícula oficial a la Universitat i, per tant, està permès pagar en dos terminis (un a l’ inici del curs acadèmic i el segon a meitat del curs acadèmic).