La següent taula mostra els idiomes en què s’imparteix el màster i el percentatge de cada un d’ells.

IDIOMA % HORES D’IMPARTICIÓ
Castellà 75%
Català 15%
Anglès, Francès, Italià 10%