El perfil sol·licitat per poder ingressar als estudis conduents al títol de Director Esportiu, és:

-Ser llicenciats i/o graduats en estudis universitaris de l’àmbit de l’educació física i l’esport en especial, i en general, d’altres estudis relatius a les ciències socials i jurídiques, a les ciències mèdiques i de la salut, i a l’àmbit de les ciències tecnològiques.
-Desenvolupar activitat professional en la direcció esportiva d’entitats esportives, ja sigui en l’àmbit federat, de club o d’escola esportiva.
-Desenvolupar activitat professional en la gestió d’entitats esportives, ja sigui en l’àmbit federat, de club o d’escola esportiva.
-Desenvolupar activitat professional en el desenvolupament de programes esportius d’entitats esportives, ja sigui en l’àmbit federat, de club o d’escola esportiva.
-Estar vinculat amb algun dels àmbits esportius (federatiu, club o escoles esportives) desenvolupant altres activitats vinculades a nivell de rendiment, de formació o d’iniciació d’esportistes.
-Demostrar interès i motivació per millorar les capacitats personals i implementar professionalment al món de l’esport, en qualsevol dels seus àmbits (federatiu, club o escoles esportives), i en qualsevol dels seus nivells (rendiment, formació o iniciació).