DIRECTORS ACADÈMICS DEL MÀSTER

Dr. Alfredo Joven: Catedràtic INEFC Lleida. ajoven@inefc.es
Dr. Emili Vicente: Catedràtic. INEFC Lleida. evicente@inefc.es

COORDINADORS ÀREES

Àrea Esportiva

Dr. David Carreras: Doctor por la Universidad de Lleida. dcarreras@inefc.es

Àrea Recursos Humans

Dr. Alfredo Joven: Catedràtic INEFC Lleida. ajoven@inefc.es
Dr. Emili Vicente: Catedràtic. INEFC Lleida. evicente@inefc.es

Àrea Gestió

Dr. Vicente Javaloyes: Llicenciat en dret. Universidad Complutense de Madrid. vjavaloyes@inefc.es

COORDINADORS D’ASSIGNATURES

Àrea Esportiva

CONTEXT PROFESSIONAL
 Planificació esportiva
 • Dr. David Carreras: Doctor per la Universitat de Lleida. dcarreras@inefc.es
 
   El equip tècnic
 • Sra. Neus Palou: Llicenciada en Ciències de la Activitat Física i l’Esport, INEFC. npalou@inefc.es
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES ESPORTIUS
Programes de selecció i tecnificació d’esportistes
 • Dr. Alfredo Joven: Catedràtic INEFC Lleida. ajoven@inefc.es  
 • Dr Emili Vicente: Catedràtic INEFC Lleida. evicente@inefc.es
 
Tecnologia, investigació i innovació
 • Dr. Alfredo Joven: Catedràtic INEFC Lleida. ajoven@inefc.es  
 • Dr Emili Vicente: Catedràtic INEFC Lleida. evicente@inefc.es
ASPECTES ORGANITZATIUS
Direcció tècnica de competicions esportives
 • Sr. Rafa Marín: Llicenciat en Ciències de la Activitat Física i l’Esport, INEFC. rmarin@inefc.es
 
Funcionament de centres esportius especialitzats
 • Dr. Alfredo Joven: Catedràtic INEFC Lleida. ajoven@inefc.es  
 • Dr Emili Vicente: Catedràtic INEFC Lleida. evicente@inefc.es

Àrea de Recursos Humans

HABILITATS PERSONALS I DE COORDINACIÓ
 Habilitats personals
 • Dr. Alfredo Joven: Catedràtic INEFC Lleida. ajoven@inefc.es
 
 Coordinació del grup de treball
 • Dr. Emili Vicente: Catedràtic INEFC Lleida. evicente@inefc.es
 

Àrea de Gestió

MARC LEGAL
 Organització de l’Esport aficionat i professional
 • Dr. Vicente Javaloyes: Llicenciat en Dret. Doctor per la Universitat de Lleida. vjavaloyes@inefc.es
 
   Patrocini i mecenatge esportius
 • Dr. Vicente Javaloyes: Llicenciat en Dret. Doctor per la Universitat de Lleida. vjavaloyes@inefc.es
 
Aspectes jurídic laborals a l’Esport
 • Dr. Vicente Javaloyes: Llicenciat en Dret. Doctor per la Universitat de Lleida. vjavaloyes@inefc.es
GESTIÓ I FINANCES
Maneres de gestió de les associacions esportives
 • Dr. Vicente Javaloyes: Llicenciat en Dret. Doctor per la Universitat de Lleida. vjavaloyes@inefc.es
 
Fonaments financers
 • Dr. Vicente Javaloyes: Llicenciat en Dret. Doctor per la Universitat de Lleida. vjavaloyes@inefc.es

Àrea Professionalitzadora

 Mòdul de pràctiques
 • Sra. Conxita Durán: Llicenciada en Ciències de la Activitat Física i l’Esport, INEFC Lleida. cduran@inefc.es
 
  Projecte final de màster
 • Dr. Cristòfol Salas: Doctor per la Universitat de Barcelona. csalas@inefc.es