- Perquè ofereix una formació específica i pràctica orientada a una sortida laboral reconeguda oficialment.

- Perquè prepara a l’àmplia varietat d’àmbits d’actuació professional del director esportiu (clubs, centre de fitness, federacions, empreses esportives o entitats públiques)

- Perquè compta amb un professorat reconegut i amb experiència, tant en el pla acadèmic com en el professional.

- Perquè permet compaginar la feina amb l’assistència a les classes i les altres activitats de formació.

- Perquè promou els contactes amb professionals del sector a través del professorat i del desenvolupament de les pràctiques externes.

Opinions – Opiniones

 

Could not parse XML from YouTube