El perfil de sortida està orientat a obtenir professionals que puguin introduir-se en els següents àmbits:

-      Director esportiu en clubs de rendiment o de formació
-      Director esportiu en centres poliesportius
-      Director esportiu a centres de fitness i gimnasos
-      Director esportiu a federacions
-      Director esportiu a entitats públiques (empreses municipals, serveis municipals esportius, conselleries)
-      Director o gestor esportiu en empreses de serveis esportius