Distribució de crèdits

El Màster Oficial de Director Esportiu de l’INEFC de Lleida consta de 60 crèdits ECTS, a desenvolupar i impartir al llarg d’un curs acadèmic  (2017-18). Atenent a les quatre grans àrees d’actuació i formació que s’han dissenyat (Esportiva, Gestió, Recursos Humans i Professionalitzadora) es considera que els alumnes poden adquirir les competències proposades per al perfil professional que competeix a la figura del director esportiu.

L’orientació del màster està focalitzada en l’àmbit professional i els continguts estan organitzats en 4 àrees ben diferenciades:

-Àrea Esportiva18 ECTS
-Àrea de Gestió12 ECTS
-Àrea de Recursos Humans12 ECTS
-Àrea Professionalitzadora18 ECTS

Les diferents àrees estan estructurades en base a les directrius universitàries de matèries amb una càrrega lectiva de 6 ECTS, que al mateix temps, es componen de diferents assignatures.

Incidint pròpiament en els continguts, cal destacar que aquests han estat proposats conjuntament i en coordinació amb professionals especialistes en les diferents àrees: esportiva, gestió i recursos humans. D’altra banda, la àrea professionalitzadora es considera com la part realment fonamental en la formació de l’alumne, ja que pretén submergir els alumnes en l’autèntica realitat de la direcció esportiva, desenvolupant un període de pràctiques en clubs, federacions i entitats esportives, tutelats sota la supervisió constant dels responsables del màster.

Horari

L’horari habitual del mòduls presencials és el següent:

- De dijous a dissabte:

Matí: De 09:00 a 13:30 hores.

Tarda: De 15:00 a 19:30 hores.

- Diumenges:

Matí: De 09:00 a 13:30 hores.

Calendari

*** Aquests calendari és provisional i pot estar subjecte a alguna petita variació pel que fa a les dates dels mòduls.

Calendari