Els continguts del Màster estan estructurats en quatre grans àrees, que al mateix temps estan dividides en matèries, les quals es componen de les diferents assignatures del programa.

ÀREA ESPORTIVA – 18 CRÈDITS ECTS (Cr)
  MATÈRIA Cr ASSIGNATURA Cr  DURACIÓ
   CONTEXT PROFESSIONAL: ESCOLA ESPORTIVA CLUB, FEDERACIÓ Planificació esportiva 3,5 2015-2016
  L’equip técnic 2,5 2015-2016
   DESENVOLUPAMENT DE 

PROGAMES ESPORTIUS

 6 Programes de selecció i tecnificació d’esportistes 3 2015-2016
  Tecnologia, investigació i innovació 3 2015-2016
  ASPECTES ORGANITZATIUS: COMPETICIONS I CENTRES ESPECIALITZATS  6 Direcció técnica de competicions esportives 3 2015-2016
  Funcionament de centres esportius especialitzats       3 2015-2016

 

ÀREA GESTIÓ – 12 CRÈDITS ECTS (Cr)
  MÀTERIA Cr ASSIGNATURA  Cr DURACIÓ
   MARC LEGAL  6 Organització de l’esport aficionat i professional    2 2015-2016
  Patrocini i mecenatge esportiu 2 2015-2016
  Aspectes jurídic laborals a l’esport 2 2015-2016
  GESTIÓ I FINANCES   6 Maneres de gestió de les associacions esportives 3 2015-2016
  Fonaments financers 3 2015-2016

 

ÀREA RECURSOS HUMANS – 12 CRÈDITS ECTS (Cr)
  MATÈRIA Cr ASSIGNATURA  Cr DURACIÓ
HABILITATS PERSONALS 6 Habilitats personals 6 2015-2016
  COORDINACIÓ DELS RR.HH 6 Coordinació del grup de treball 6 2015-2016

 

ÀREA PROFESSIONALITZADORA – 18 CRÈDITS ECTS (Cr)
  MATÈRIA Cr ASSIGNATURA  Cr DURACIÓ
  PRÀCTIQUES EXTERNES 12 Pràctiques externes              12 2015-2016
  PROJECTE FINAL MÀSTER 6 Treball final de màster                                    6 2015-2016