Curs 2012-13

Assignatura Mitjana preguntes
assignatura
CONTEXT PROFESSIONAL. ESCOLA ESPORTIVA, CLUB, FEDERACIÓ 4, 04
DESENVOLUPAMENT PROGRAMES ESPORTIUS 3,40
ASPECTES ORGANITZATIUS: COMPETICIONS I CENTRES ESPECIALITZATS
MARC LEGAL 4,15
GESTIÓ I FINANCES 4,10
HABILITATS PERSONALS I DE COORDINACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 4,05
Total Màster Universitari de Director Esportiu 3,9