OBJECTIUS DEL MÀSTER

L’objectiu fonamental del Màster Oficial de Director Esportiu és formar professionals dotánt-los dels coneixements, destreses i competències necessàries per assolir els màxims nivells de responsabilitat pel que fa a la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de Director Esportiu.

-Oferint un programa formatiu d’especialització en direcció esportiva adaptat a les noves exigències del model de formació post-graduada oficial del sistema universitari espanyol i adaptat a l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior). 

-Responent a les necessitats actuals de l’exercici professional dels directors Esportius en els diferents àmbits d’aplicació: federacions, clubs professionals, clubs esportius, escoles esportives, centres de tecnificació, centres de fitness, etc. 

-Permetent aconseguir un nivell òptim de coneixement i domini tant de continguts com de les habilitats personals relacionats amb l’àmbit esportiu, de recursos humans i de gestió. 

-Oferint a l’alumne-a una aproximació a la realitat del treball professional a través del desenvolupament del bloc professionalitzador, així com la possibilitat d’oferir una extensió en l’àmbit de la investigació.