Durant aquesta nova edició del màster, els alumnes han pogut visitar les instal·lacions del FC Barcelona. La visita va estar dirigida per Joan Ramon Tarragó, actual director de l’àrea de rendiment esportiu. Els alumnes van poder veure les diferents instal·lacions així com assistir a una classe-coloqui orientada a l’estructura organitzativa de l’àrea de rendiment. Aquesta activitat està emmarcada dins l’assignatura “Funcionament de centres esportius especialitzats” i té com a objectiu oferir als alumnes una visió més propera de la  dinàmica organitzativa de diferents tipus d’organitzacions esportives.